Background

Së bashku do ta forcojmë ekonominë e vendit - mbështetje për qytetarët - për turizmin vendor

Vauçerë pёr turizёm në vlerë prej 6000 denarёve!

Mbështetje për qytetarët dhe turizmin vendor

MBËSHTETJE PËR PUNONJËSIT ME TË ARDHURA TE ULËTA PËR TA NXITUR TURIZMIN VENDOR

CILËT QYTETARË DO TË MARRIN VAUÇERË PËR TURIZËM NË VLERË PREJ 6.000 DENARËVE?

 • Tё punёsuarit me pagë neto deri në 15,000 denarë në muaj
 • Personat që janë të punësuar dhe të cilët për periudhën Janar-Prill 2020 kanë fituar të ardhura vetëm në bazë të pagës dhe të kompensimeve të lejuara në shumën neto që nuk i kalon 60,000 denarë në nivel të orarit të plotë të punës, sipas të dhënave të DAP
 • * Këta qytetarë do të marrin gjithashtu një kartelë pagesore vendore në vlerë prej 3,000 denarë për blerjen e produkteve dhe të shërbimeve vendore.
Ju lutemi shkruani emrin dhe mbiemrin tuaj.
 1. 1

  SI? - QYTETARËT DO TI MARRIN VAUÇERËT NËPËRMJET TË POSTËS ELEKTRONIKE

  Thjesht dhe pa procedura të aplikimit!

  • Ministria e Ekonomisë do ti dërgoj vauçerët në email adresën e qytetarëve.
  • Qytetarët do të mund ta shkarkojnë dhe shtypin vauçerin në email adresën që kanë dhënë në DAP.
 2. 2

  KUR?

  • Vauçerat do t'u dërgohen qytetarëve në periudhën nga 5 deri në 7 qershor.
  • Do të mund të përdoren nga 15.07.2020 deri në 15.12.2020 për akomodime dhe udhëtime në vend
 3. 3

  KU DO TË MUND TË PËRDORET VAUÇERI PËR TURIZËM?

  • Në platformën Pushimenevend.gov.mk deri më 5 korrik, do të shpallen të gjithë ofruesit e shërbimeve turistike të cilët kanë aplikuar për të qenë pjesë e programit.
  • Qytetarët shumë lehtë mund të shohin të gjitha kapacitetet në dispozicion dhe të zgjedhin se ku dëshirojnë të përdorin vauçerin e tyre.

MË SHUMË PËR VAUÇERIN

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut ka miratuar një sërë masash për ringjalljen e ekonomisë. Me masën për mbështetjen e qytetarëve si dhe për mbështetjen e turizmit vendor, ju jeni në grupin e qytetarëve që marrin VAUÇER në vlerë prej 6,000 denarë për pushime në vend.
“Secili vauçer përmban emrin dhe mbiemrin e shfrytëzuesit.”
“Vauçeri përmban kodin QR, kodin e vauçerit dhe kodin pin.
“Personi duhet patjetёr të tregojë vauçerin ofruesit të shërbimit turistik gjatë përdorimit të saj”
“Vauçeri duhet të përdoret vetëm për një vizitë.

SI DUKET VAUÇERI

Voucher
Image

TË GJITHË OFRUESIT E REGJISTRUAR TË SHËRBIMVE TURISTIKE TË CILËT DO TË PARAQITEN MUND TË PRANOJNË MYSAFIRË ME VAUÇERË PËR TURIZËM

Në periudhën nga 15 qershori deri më 30 qershor, të gjitha hotelet e interesuara, agjensitë turistike dhe objektet e akomodimit të regjistruara në një regjistër përkatës mund të plotësojnë formularin këtu.

Icon